Αρχική / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗΣ

1) Βεβαίωση από ΣΚΟΕ (απαιτούνται 15 αγώνες ανά 3ετία) και παράβολο  ΣΚ.Ο.Ε  €60,00  (αριθμός IBAN  ΣΚ.Ο.Ε.: GR 1701100800000008048056231 )

2) Γνωμάτευση ψυχιάτρου

3) Αίτηση στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα

4) Παράβολα 30€ + 3€  που εκδίδονται ηλεκτρονικά από το eΠαράβολο (www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm )

5) 3 φωτογραφίες

6) Σε περίπτωση ύπαρξης αδείας αγοράς φυσιγγίων, τα φυσίγγια θα πρέπει να έχουν καταναλωθεί πριν την λήξη τη αδείας οπλοκατοχής.

7) ΠΡΟΣΟΧΗ  Η  ΑΔΕΙΑ  ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗΣ  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ  (ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ)  ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ.     ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΗΝ  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1)  Η όλη διαδικασία πρέπει να αρχίσει 4 μήνες πριν τη λήξη της αδείας οπλοκατοχής. ΠΡΟΣΟΧΗ ο τελευταίος αγώνας  εμφανίζεται μετά από δύο (2) μήνες στην βεβαίωση αγώνων της ΣΚ.Ο.Ε>

2) Απαιτείται θεώρηση της αδείας οπλοκατοχής από την ημερομηνία έκδοσής της, στο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ, κάθε 6 μήνες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ

1) Βεβαίωση παραγγελίας αγοράς όπλου από τον έμπορο.

2) Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (E.T.E) 60,00€ υπέρ της ΣΚ.Ο.Ε. (αριθμός IBAN  ΣΚ.Ο.Ε.: GR 1701100800000008048056231 )

3) Βεβαίωση αγώνων από την ΣΚΟΕ (γίνεται αίτηση γι αυτήν από την ΕΛΠΣ)

4) Γνωμάτευση από Νευρολόγο – ψυχίατρο

5) 4 φωτογραφίες

6) Φωτοτυπία Σκοπευτικής Ταυτότητας (ΔΕ.ΣΚ.)

7) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ 

1) Φωτοτυπία άδειας οπλοκατοχής του πωλητή.

2) Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (E.T.E) 60,00€ υπέρ της ΣΚ.Ο.Ε. (αριθμός IBAN  ΣΚ.Ο.Ε.: GR 1701100800000008048056231  )

3) Βεβαίωση αγώνων από την ΣΚΟΕ (γίνεται αίτηση γι αυτήν από την ΕΛΠΣ)

4) Γνωμάτευση από Νευρολόγο – ψυχίατρο

5) 4 φωτογραφίες

6) Φωτοτυπία Σκοπευτικής Ταυτότητας (ΔΕ.ΣΚ.)

7) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

8) Απαραίτητο είναι και ο πωλητής να βγάλει αντίστοιχη άδεια πώλησης για το όπλο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΠΛΟΥ

Απαιτούνται όλα τα ανωτέρω (εκτός των 4 φωτογραφιών) και επιπλέον φωτοτυπία της άδειας οπλοκατοχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

1)   Εάν είναι η πρώτη φορά απαιτείται:

 1. Βεβαίωση από τον Σύλλογο του σκοπευτή
 2.  υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει να δικαιολόγησει προηγούμενη κατανάλωση φυσιγγίων.

2)  Τις επόμενες αγορές φυσιγγιών απαιτείται:

 1.  Βεβαίωση από τον Σύλλογο του σκοπευτή
 2. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το πού και πότε κατανάλωσε τα φυσίγγια που αγόρασε με την προηγούμενη άδεια αγοράς. (Τόπος, χρόνος και ποσότητα κατανάλωσης κατά διαμέτρημα)
 3. Απαραίτητο είναι να έχουμε τυπωμένα και τα αποτελέσματα των αγώνων (εφ όσον υπήρξαν) στους οποίους καταναλώσαμε τα φυσίγγια. 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Για την εγγραφή αλλοδαπών αθλητών στο σύλλογο απαιτούνται:

 1. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Προκειμένου περί ανηλίκων  (άνω των 12 ετών) απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των εχόντων τη γονική μέριμνα (υπογράφουν οι γονείς την αίτησή του).
 2. Να έχει ιατρική γνωμάτευση ότι είναι σωματικά και ψυχικά υγιής και ικανός να χειριστεί πυροβόλα όπλα.
 3. 4 φωτογραφίες έγχρωμες.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλο Σωματείο εσωτερικού ή εξωτερικού
 5. Αίτηση προς τον Σύλλογο και προς την ΣΚΟΕ
 6. Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής στην Ελλάδα

Οι εγγραφόμενοι αλλοδαποί αθλητές κατά την παραμονή τους στην χώρα μας μπορούν να χρησιμοποιούν τα όπλα του συλλόγου και να προμηθεύονται φυσίγγια από τον σύλλογο για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες σκοποβολής. (Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών).

Εάν οι αλλοδαποί είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκού Δελτίου Πυροβόλων Όπλων, μπορούν να μεταφέρουν τα όπλα τους στην χώρα μας (και να κάνουν χρήση του σκοπευτηρίου για προπονήσεις και αγώνες) κατόπιν συνεννόησης με τον Σύλλογό μας, για την προκήρυξη επίσημου αγώνα σκοποβολής IPSC, ούτως ώστε να δικαιολογείται η μεταφορά των όπλων τους στην χώρα μας νομίμως.

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ από ΣΚ.Ο.Ε.

  Αφού ενημερωθείτε για το Ποσόν, κάνετε κατάθεση στο λογαριασμό Ε.Τ.Ε της ΣΚ.Ο.Ε. με ΙΒΑΝ: GR 1701100800000008048056231  

( Δικαιούχος: ΣΚ.Ο.Ε., Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο & Αριθμός ΔΕ.ΣΚ.)